שיפור לחיסכון — Eco Tuning

BMW 320d in rot

עם התקנת שבב  ®RaceChipמתקבלשיפור בביצועי מנוע עד 32% עם אותם האמצעים ולכן קיימת אפשרות לחיסכון בדלק!!! . אבל זה עובד רק בתנאי שצורת הנהיגה שלכם לא תשתנה לאחר השדרוג – לא לדרוך על הגז או להאיץ יותר ממה שעשית בעבר לפני התקנת  ®RaceChip.

חסוך עד 50 ש»ח על כל תדלוק מיכל מלא

עכשיו, אם לא שניתם צורת הנהיגה שלכם אפשר לחסוך עד 1 ליטר של דלק לכול 100 ק»מ לאחר התקנת שבב  ®RaceChip. עם תדלוק של 50 ליטרים (רוב המכוניות) המרחק בין התדלוק יכול לגדול עד 90 ק»מ והחיסכון בדלק בעלות 7.62 לליטר יכול להגיע עד 50 ש»ח לכל תדלוק מיכל מלא.

שימוש בטכנולוגיות ECO-TUNING של ®RaceChipנותן גם יתרונות הבאות : 

 • תכנה לניהול מנוע לא משתנה ונשארת מקורית
 • כל תוכנות הגנה על מנוע נשארות ללא שנוי ומופעלות
 • התקנה הינה פשוטה ללא צורך בכלים מיוחדים וידע מקצועי
 • בדרך כלל ההתקנה דורשת 10-25 דקות
 • הסרת שבב  ®RaceChipאפשרית בכל רגע ללא סמני השימוש בו – הכל חוזר למקורו

How does the Eco-Tuning work?

ECO-Tune IconWith the Eco-Tuning injection volume, injection pressure as well as the injection point of time are continuously optimized. Thus, providing an increase in performance. However, not via an increased speed, but by means of an increased torque. This automatically reduces the required speed. You can earlier change into the next gear and thus save fuel.How much fuel you actually save depends on various factors:

 • Intrinsic engine characteristics of the engine concerned
 • Driver’s road behaviour
 • Serial tolerance of the vehicle
 • RaceChip® settings
 • Weather conditions
 • Condition and size of the tyres

Tips on a fuel-saving driving style

 1. Always watch out for the right tyre pressure (refer to manufacturer’s data).
 2. Worn tyres need more fuel. Renew your tyres in due time, as a rule every two years.
 3. Extremely high or low temperatures influence the driving properties and thus fuel consumption, too. Rain, snow as well as hot asphalt also significantly affect the fuel consumption.
 4. Drive at low speed. Do not unnecessarily push your engine to top speed and avoid high speed.
 5. Drive with foresight. Avoid unnecessary stepping on the gas in case of a traffic jam or a red light.
 6. If possible, let your vehicle coast to a stop instead of braking strongly.
 7. Avoid a shaky ride (i.e. gas, no gas, gas, no gas). Step on the gas as evenly as possible and stick to the limit.
 8. Switch off the engine if you expect a downtime of more than 2 minutes. That’s worth it.
 9. Dismount any kind of carriers, i.e. for bikes or the like and do not transport unnecessary loads in the trunk. The more a vehicle weighs, the more the engine has to work to move the car.

And last but not least, every engine has its own very special characteristics. It may show serial tolerances of up to 10 %. In other words: A 100 PS engine can be supplied by the manufacturer with either only 90 PS or as well as with 110 PS. Of course, this affects the fuel consumption, too. Additionally, manufacturer’s data on the fuel consumption are based on an optimal driving situation. In daily road traffic you will hardly come across it.

* consumption so far 6 l/100 km and about 883 km per tankful; with reduction by 1 l/100 km: 5 l/100 km and about 1000 km per tankful
** fuel cost reduction with 170 km more driving performance per tankful, consumption of 5 l/100 km (RaceChip® optimized) and a fuel price of 1.70 Euros/litre